Ревизия в удобни за обработка формати по желание на клиента!